som un estudi de comunicació gràfica en suport imprès i digital; creiem en la dinàmica del treball en equip i ens apropem al disseny des del concepte. les idees són el nostre estil.

considerem cada projecte una peça única a la que donem un tracte especial i diferenciat,
fusionant mètode i art.

internet canvia, canvia constantment perquè els hàbits dels usuaris canvien també.

en aquests temps de sobreinformació, l’etapa actual anomenada web 2.0 es basa en la participació, en les tàctiques i estratègies de visibilitat, en la difusió i en el posicionament intel·ligent.

la ubiqüitat de l’accés a la xarxa mitjançant connexions 4G/3G i wi-fi ha tornat obsolet formats, usos i costums imposant noves lògiques de funcionament.

twitter facebook instagram linkedin google+ snapchat apps sharethis youtube flickr vimeo wordpress tumblr blogger wikipedia flipboard skype.

avui és imprescindible planificar, crear, redefinir i mantenir la imatge de marca en les xarxes socials mitjançant el community management.

nosaltres escoltem el web. estudiem i elaborem el pla de comunicació més adient per a cada cas.

altres projectes de fernando prats, aquí.